Grupowe NW pracowników

Dla kogo?

Ubezpieczenie kierowane jest do przedsiębiorstw, instytucji i innych organizacji czy osób prowadzących działalność gospodarczą.

 

Korzyści

Zaletą ubezpieczenia jest możliwość dostosowania umowy pod względem czasu ochrony, zakresu ochrony, wysokości sumy ubezpieczenia i świadczeń dodatkowych do potrzeb ubezpieczonych osób i możliwości finansowych ubezpieczającego.
Wypłacone świadczenia stanowią dla poszkodowanego finansowe wsparcie w nieszczęściu jakie go dotknęło.
Ponadto wsparcie w trudnych chwilach daje szeroki wachlarz usług assistance, takich jak:

 • pomoc medyczna,
 • pomoc rehabilitacyjna i pielęgnacyjna,
 • pomoc psychologa,
 • pomoc domowa,
 • opieka nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi
 

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia są:

 • następstwa nieszczęśliwych wypadków,
 • następstwa obrażeń ciała, których zaistnienie spowodowane zostało atakiem epilepsji albo omdleniem o nieustalonej przyczynie, polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego.

Umowa ubezpieczenia może obejmować następujące świadczenia podstawowe:

 • świadczenie z tytułu śmierci w wyniku wypadku ubezpieczeniowego,
 • świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu albo świadczenie z tytułu trwałego uszkodzenia ciała,
 • zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
 • zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • świadczenie za leczenie uciążliwe,
 • świadczenia powypadkowe typu assistance na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Umowę można zawrzeć na dowolny okres, a zakres i czas ochrony można dowolnie ukształtować, dostosowując go do konkretnych potrzeb.

Konsultacje
masz pytanie zadzwoń

501 038 598