Mienia firmy

Dla kogo?

Dla małych i średnich przedsiębiorców

Ubezpieczenie pakietowe PZU Doradca

Możesz kompleksowo ubezpieczyć majątek swojej firmy nie tylko od wielu różnych ryzyk (pożaru, kradzieży, powodzi, huraganu, dewastacji i innych), ale również od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim. W ramach pakietu dostępne są też usługi assistance.

Ubezpieczający elastycznie decyduje o zakresie ubezpieczenia, co umożliwia dostosowanie go do potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa. Dodatkowo:

 • Przy zakupie kompleksowego ubezpieczenia PZU Doradca otrzymujesz atrakcyjne zniżki, w tym zniżkę zależną od liczby ubezpieczeń w pakiecie
 • Sprawna i rzetelna obsługa zarówno na etapie zawierania umów ubezpieczenia, jak i w przypadku zaistnienia szkody
 • Polisa akceptowana jest w każdym banku lub firmie leasingowej jako zabezpieczenie

Jakie ubezpieczenia obejmuje pakiet PZU?

 • Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów
 • Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku
 • Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
 • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
 • Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym (cargo)
 • Ubezpieczenie assistance

Do ubezpieczenia PZU Doradca możesz dokupić dodatkowo następujące ubezpieczenia:

 • Zbiorowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (pracodawca może zapewnić ochronę ubezpieczeniową swoim pracownikom
 • Ubezpieczenie maszyn, urządzeń i aparatów technicznych od awarii (szkód mechanicznych)
 • Ubezpieczenie maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych
 • Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń

 

Ubezpieczenie pakietowe PZU APTEKA

Produkt jest dedykowany dla właścicieli aptek, forma i zakres ubezpieczenia dostosowany jest ściśle do ryzyk, jakie mogą wystąpić podczas prowadzenia bardzo specyficznej działalności, którą jest apteka.

Podstawowy zakres ubezpieczenia:

 • ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych
 • ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku
 • ubezpieczenie OC farmaceuty i apteki
 • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
 • ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia

Klauzule dodatkowe:

 • przepięć
 • niezachowania parametrów temperatury
 • dewastacji
 • OC pracodawcy
 • OC najemcy
 • automatycznego włączenia do ochrony nowo nabytego sprzętu
 • ubezpieczenia sprzętu elektronicznego bez stałego dozoru

W pakiecie PZU Apteka otrzymujesz zakres ubezpieczenia bezpłatnie rozszerzony o ryzyka konsekwencji finansowych utraty dokumentów niezbędnych do refundacji leków oraz kosztów utylizacji utraconych leków

 

Konsultacje
masz pytanie zadzwoń

501 038 598