OC zawodowe

Dla kogo?

Dla małych i średnich przedsiębiorców

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla małego i średniego przedsiębiorcy (OC firmy)

Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzeniem przez ubezpieczonego działalności określonej w umowie ubezpieczenia lub posiadanym mieniem będące następstwem:

  • czynu niedozwolonego (OC deliktowa)
  • niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (OC kontraktowa)

Zakres ubezpieczenia podstawowego może zostać rozszerzony o wiele klauzul dostosowanych do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa.

Konsultacje
masz pytanie zadzwoń

501 038 598